WSNS(weer samen naar school)

Weer Samen Naar School (WSNS) maakt beleid om meer kinderen binnen het reguliere basisonderwijs op te vangen. Wij werken samen met 17 andere scholen in Noord-Limburg (Samenwerkingsverband Bergen-Gennep-Mook), hieronder valt 1 school voor speciaal basisonderwijs, de Piramide in Gennep.

De leerkrachten krijgen meer mogelijkheden aangereikt om op de juiste wijze met de belemmeringen van kinderen om te gaan en op de Klimop voor passend onderwijs te zorgen.

De zorgen voor kinderen, daar staat het samenwerkingsverband Bergen-Gennep-Mook voor. Met alle betrokkenen voelen wij ons verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs in onze school. In het zorgplan geven wij een beeld van de zorg die wij onze kinderen bieden. Het zorgplan ligt op school ter inzage en is te lezen op de website, als bijlage bij het schoolplan.

Het bestuur wordt gevormd door drie algemeen directeuren van de stichtingen (SKOMEN, SKBOBergen en Invitare) die participeren in het samenwerkingsverband. Verder nemen een ambtelijk ondersteuner van BCO en de voorzitter van de coördinatiegroep deel. Het bestuur vergadert 3 à 4 keer per jaar.

De coördinatiegroep bestaat uit 5 personen:

De coördinatiegroep vergadert minimaal 10 keer per jaar.

Twee keer per jaar komen de directeuren van de scholen bij elkaar en daarnaast worden er 2 woensdagmiddagen en een 2-daagse georganiseerd voor alle leidinggevenden van alle scholen, waarin samen de voortgang en de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband worden bepaald.

Met de input uit de directeurenraad en de bijeenkomsten met de leidinggevenden zet de coördinatiegroep het beleid voor het samenwerkingsverband uit. Het bestuur geeft advies.

U vindt de informatiegids “passend onderwijs”  hier beneden.

Passend onderwijs Informatiegids voor ouders 13-14