Ouderraad

In samenwerking met de leerkrachten organiseert de ouderraad allerlei activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de sfeer op school. Het gaat daarbij vooral om gebeurtenissen die voor de kinderen een belangrijk moment markeren, zoals: Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, schoolreis, sportevenementen en het schoolkamp. Andere zaken waarvoor de ouderraad zorg draagt zijn: de schoolfotograaf en de verzorging van de schoolomgeving.

Ouderbijdrage:
Deze activiteiten kosten uiteraard geld en daarom wordt er aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 35,00 per kind, per schooljaar. Mocht u meer willen weten over hoe de ouderraad bepaalde bedragen precies uitgeeft, dan bent u altijd vrij dit na te vragen bij een van de leden. De vrijwillige bijdrage moet worden voldaan vóór 1 oktober. Als er niet tijdig wordt betaald kan uw kind niet deelnemen aan activiteiten bekostigd en georganiseerd door de ouderraad.

Ook wordt van de ouderbijdrage een gezamenlijk cadeau voor jarige leerkrachten gekocht. Het is daarom niet nodig om bij de verjaardag van een leerkracht een cadeau mee te geven.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekening:

NL65 RBRB 0943 9638 69   t.n.v. Stichting Ouderraad Openbare Daltonschool de Klimop

o.v.v. naam en groep van uw kind(eren)

 

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van de kinderen van de Klimop en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk en wij nodigen u dan ook van harte uit om de vergaderingen bij te wonen en een bijdrage aan de activiteiten te leveren.

Leden van de ouderraad:

Voorzitter:

Suzanne Lemmen

Secretaris:

Patricia van Mierlo

Penningmeester:

Loes Rijk-Botden

 

Overige leden:

Anneke van As

Ellen de Bruin

Pauline Ermers

Petra Gooren

Barbara Hagendoorn

Anita Jansen

Brigitte Klaassen

Lizzy de Vreede

 

Verslag vergadering 17 juni 2019

Verslag vergadering 26 augustus 2019