Ouderraad

In samenwerking met de leerkrachten organiseert de ouderraad allerlei activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de sfeer op school. Het gaat daarbij vooral om gebeurtenissen die voor de kinderen een belangrijk moment markeren, zoals: Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, schoolreis, sportevenementen en het schoolkamp. Andere zaken waarvoor de ouderraad zorg draagt zijn: de schoolfotograaf en de verzorging van de schoolomgeving.

Ouderbijdrage:
Deze activiteiten kosten uiteraard geld en daarom wordt er aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 35,00 per kind, per schooljaar. Mocht u meer willen weten over hoe de ouderraad bepaalde bedragen precies uitgeeft, dan bent u altijd vrij dit na te vragen bij een van de leden. De vrijwillige bijdrage moet worden voldaan vóór 1 oktober. Als er niet tijdig wordt betaald kan uw kind niet deelnemen aan activiteiten bekostigd en georganiseerd door de ouderraad.

Ook wordt van de ouderbijdrage een gezamenlijk cadeau voor jarige leerkrachten gekocht. Het is daarom niet nodig om bij de verjaardag van een leerkracht een cadeau mee te geven.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekening :
NL36 RABO 0335054382  t.n.v. Stg. Ouderraad daltonschool de Klimop.

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van de kinderen van de Klimop en vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk en wij nodigen u dan ook van harte uit om de vergaderingen bij te wonen en een bijdrage aan de activiteiten te leveren.

Leden van de ouderraad:

Voorzitter:

Suzanne Lemmen

Penningmeester:

Loes Rijk-Botden

Secretaris:

Mirjam Koks

Overige leden:

Linda Bollen

Pauline Ermers

Barbara Hagendoorn

Jos Janssen

Tamara Jansen

Jacqueline Maas

Patricia van Mierlo

Jessica Rovers

Lizzy de Vreede