Samensprong

Er zijn twee basisscholen in brede school “de Samensprong”, de Fontein en Daltonschool de Klimop. Naast de scholen voor basisonderwijs vindt u in “de Samensprong” de volgende organisaties:

Alle participanten werken binnen “de Samensprong” aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van hun kind en we bieden mogelijke ondersteuning aan de ouders tijdens het opvoedingsproces.
De gemeente Bergen werkt hard aan Lokaal onderwijs – en jeugdbeleid voor kinderen van 0 – 12 jaar, het sociaal team geeft daar uitvoering aan.