Enquête

Samenvatting Boelhouwer enquête

 

  1. Leerlingtevredenheidspeiling

In 2010 een 8,9 en in 2014 een 8,7 ”zeer goed”.

De leerlingen blijken bij de huidige peiling vaker tevredener over de school!

Aandachtspunten Klimop:

Hoge score:

De school kan zich profileren en trots zijn op:

Drie aandachtspunten voor het maken van beleid:

 

  1. Oudertevredenheidspeiling

In 2010 een 7,8 en in 2014 een 8,1 “zeer tevreden”.

De ouders vinden de leerkracht op de Klimop het belangrijkst!

 

Aandachtspunten Klimop:

Hoge score:

 

De school kan zich profileren en trots zijn op:

Aandachtspunten voor het maken van beleid:

 

  1. Personeelstevredenheidspeiling

In 2010 een 8,3 en in 2014 een 8,4 “goed”

Ten opzichte van de vorige peiling zijn geen significante afwijkingen geconstateerd.

 

Aandachtspunten Klimop:

Hoge score:

 

De school kan zich profileren en trots zijn op:

 

Aandachtspunten voor het maken van beleid:

 

Team daltonschool de Klimop

 

Leerling LTPg1650 Personeel PTPg1524

Ouders OTPg2318

Leerling LTPg1650